Nieuws

mei 30, 2022

Beursthema Vakbeurs GrootGroenPlus 2022: ‘Gegrond’


‘De boomkwekerijsector in Nederland heeft een solide basis, waarop we willen doorgroeien’

 

De Vakbeurs Groot Groen Plus voor de boomkwekerijsector zal in 2022 plaatsvinden van woensdag 5 tot en met vrijdag 7 oktober. Het thema van deze beurseditie is ‘Gegrond’. Het is een thema dat inspeelt op actuele ontwikkelingen en vanuit veel invalshoeken interessant is voor de sector. We interviewden bestuurslid Erik Bastiaensen over de beurs en het beursthema.

 

Hanneke Tax

 

De vakbeurs is al jarenlang een begrip in de sector en speelt een steeds grotere verbindende rol. Meer dan 200 exposanten van onder meer bos- en haagplantsoen, sierteelt, laan-, bos- en parkbomen, rozen en onderstammen zijn dit jaar te bezoeken. De beurs is bestemd voor medewerkers van tuincentra, exporteurs, overheden, instellingen, woningcorporaties en projectontwikkelaars, die als beslisser, adviseur of in een uitvoerende rol betrokken zijn bij aanleg en onderhoud van openbaar of institutioneel groen. Ook zijn er partijen aanwezig die niet direct ‘groen’ zijn, zoals toeleveranciers van benodigdheden en techniek en vertegenwoordigers van de overheid en het onderwijs.

 

Fundament voor de sector

Erik Bastiaensen is al jaren als bestuurslid betrokken bij Groot Groen Plus en vertelt over de komende beurs: ‘Als beursorganisatie merken we dat er veel behoefte is aan een platform waar handelaars en kwekers elkaar en andere betrokkenen bij de sector fysiek kunnen ontmoeten en producten kunnen zien. Wat dat betreft, vormt Groot Groen Plus een fundament voor de sector, dat zich in vele beursjaren heeft bewezen. Tijdens de coronapandemie moesten we een jaar digitaal werken, maar daarna hebben we elkaar gelukkig weer ontmoet. Nu er geen belemmeringen meer zijn, hopen we dat exposanten en bezoekers elkaar de komende editie weer volop kunnen ontmoeten.’

 

Groot Groen Plus 2022 in het kort

Groot Groen Plus verwacht tijdens de 32e editie van 5 tot en met 7 oktober in Zundert 225 vooraanstaande standhouders en een groot aantal geïnteresseerde vakbezoekers uit Nederland, België en circa 30 andere landen. De beurs vindt plaats in een gemoedelijke en gastvrije sfeer. Er wordt een actief pr-beleid gevoerd, ook voor deelnemers.

 

Bastiaensen vertelt dat er weer veel bezoekers uit het buitenland worden verwacht. ‘Traditioneel komen er handelaars en journalisten uit tientallen landen naar Zundert; dat zal ook nu het geval zijn. We merken wel dat de oorlog in Oekraïne op allerlei manieren invloed heeft op de sector. Dit zal ook gevolgen hebben voor het aantal bezoekers uit het oosten van Europa. Voor individuele bedrijven kan de impact van de oorlog heel groot zijn, terwijl andere er zakelijk gezien niets van merken.’

 

Beursthema ‘Gegrond’ samengevat

Groot Groen Plus heeft een uitwerking van het thema uitgegeven op A4-formaat. Kort samengevat: het is essentieel dat de boomkwekerijsector ‘gegrond’ is, werkend op een stevige fundering, vanuit de eigen kracht en met een solide ondergrond. Gegrond op de bodem, de basis voor alle teelten: een levende, rijke en gezonde bodem. Ook goede potgrond, meststoffen en plantversterkers dragen bij aan het fundament voor plant en branche. Verder zijn kwekers gegrond in hun regio. Ze halen vaak al generaties lang het beste uit hun grond, die ze door en door kennen.

 

‘Een belangrijke opdracht voor ons als bestuur is om het thema levendig te maken voor de deelnemers aan de beurs, en daardoor ook voor de bezoekers’, legt Bastiaensen uit. ‘Dat doen we via uitingen op sociale media en via andere kanalen. Er zijn natuurlijk altijd deelnemers voor wie aanhaken bij het thema minder van belang is. Die komen primair voor hun handel en presentatie. Maar het valt me op dat het thema bij veel deelnemers wel iets oproept, misschien omdat het zoiets fundamenteels is. Het beursthema zorgt voor gerichte aandacht, voor focus tijdens de beurs. Deelnemers kunnen daarmee richting geven aan hun beurspresentatie, zodat die een gedachte of een idee uitdraagt en daardoor beter overkomt.’

 

Volgens Bastiaensen sluit het beursthema ook goed aan bij de actualiteit: ‘Grond is heel belangrijk op dit moment. Er wordt geteeld in de volle grond en met containerteelt. Veel bedrijven werken op eigen grond, vaak al decennia en generaties lang. Ze zijn daarop gegrond en de grond draagt de waarde van de teelt. Kwekers weten precies welke kavels geschikt zijn voor welke teelt. Daarnaast neemt de containerteelt toe; dat is weer een heel andere invalshoek. Containerteelt dient vaak als aanvullende activiteit, bijvoorbeeld om ook in andere seizoenen te kunnen telen en afleveren. De samenstelling en het inrichten van het proces zijn ook zeer actueel.’

 

Bestaansgrond

‘De regio waar een bedrijf is gevestigd, is overdrachtelijk gezien ook de “grond”, de bestaansgrond van het bedrijf, van de planten die je kweekt, de diensten die je verleent. De regio bepaalt vaak ook grotendeels de aard van het bedrijf: zit je op klei of zand, is het een waterrijk of juist een droog gebied, is er een goede infrastructuur voor bepaalde handel? Zo geeft de plaats waar je gevestigd bent op allerlei manieren grond aan je bedrijf en de keuzes die je maakt. En de beurs is de plaats waar al deze verschillend gegronde bedrijven en bezoekers elkaar ontmoeten en versterken.’

 

Ook niet-kwekers kunnen uit de voeten met het beursthema, aldus Bastiaensen: ‘Het is ook een aantrekkelijk thema voor veel toeleveranciers: denk aan potgrond, afdekmaterialen en toevoegingen aan de grond, zoals meststoffen en biostimulanten. Daarnaast zijn er veel adviesbureaus op het gebied van grond, die aandacht vragen voor wat er ónder de grond gebeurt. Wat zit erin, is de grond gezond, in evenwicht, rijk, schoon? Er speelt zich veel onder de grond af, zoals het bodemleven, en dat is bepalend voor wat er boven de grond gebeurt, de beoogde gezonde groei van de planten.’

 

Prijsvraag ‘Goede bodem’

Om de grond eens van dichtbij te bekijken, wordt er een prijsvraag uitgeschreven onder de titel ‘Goede bodem’. Deelnemers aan de vakbeurs worden uitgedaagd letterlijk hun grond te tonen. Ze kunnen grond inzenden, om te laten zien waarom hun producten het best tot bloei komen in een specifieke grondsoort. Bezoekers komen op de looproutes een laboratoriumopstelling tegen, die aansluit bij deze prijsvraag. Dit zal interessante inzichten en kennisdeling opleveren, maar ook extra aandacht voor alle groene en niet-groene deelnemers aan de prijsvraag.

 

Grondige ontwikkelingen

En dan zijn er nog de algemene actuele ontwikkelingen. Bastiaensen: ‘Het thema sluit ook aan bij ontwikkelingen op het gebied van water, biodiversiteit, circulariteit, bodem, duurzaamheid en de boomkwekerij van de toekomst, in 2030. De vraag naar groenproducten is flink toegenomen en blijft naar verwachting op een hoog niveau. Tijdens de pandemie hebben veel mensen de waarde van groen ontdekt; denk bijvoorbeeld aan acties als het NK Tegelwippen. Ook gaat nieuwbouw vaak gepaard met veel nieuwe groenvoorziening en de overheid zet op allerlei vlakken in op meer groen. Dit versterkt de bodem van de branche.’ Daarnaast ziet Bastiaensen de nodige uitdagingen, waarbij dat stevige fundament van pas komt om ze het hoofd te bieden: ‘Denk aan duurzaamheidsvraagstukken, zoals de manier waarop we omgaan met bemesting en gewasbescherming. Er wordt steeds meer gestreefd naar een gezonde, levende bodem, die sterker is en beter in balans. Daarmee is de bodem ook minder afhankelijk van hulpmiddelen zoals gewasbescherming, waarvan het gebruik enorm onder druk staat. Ook zijn er flinke uitdagingen op het gebied van personeel en kostenstijgingen. De marges staan momenteel onder druk vanwege de toenemende kosten op vrijwel alle gebieden, zoals energie, grondstoffen, folies en potten, met stijgingen van 40 tot soms wel 300 procent. Het is een zoektocht in de hele sector; we moeten nog ontdekken hoe vraag en aanbod zich tot elkaar gaan verhouden. Verder is water voor nogal wat telers een actueel thema; we moeten er steeds vaker zuinig mee omgaan. Hier zijn technische oplossingen voor, bijvoorbeeld met druppelirrigatie. Er is nog veel onderzoek nodig naar de vraag hoe dit het beste kan worden toegepast. Ook daar ligt weer een link met een gezonde bodem, bijvoorbeeld omdat je met water ook een uitgekiend mengsel van mineralen of meststoffen kunt meegeven.’

 

Erik Bastiaensen, CLTV Zundert

Erik Bastiaensen is algemeen directeur van CLTV Zundert. Hij is als bestuurslid betrokken bij Groot Groen Plus sinds 2013, toen de vakbeurs gebruik ging maken van de bedrijfslocatie van CLTV. CLTV Zundert is regionaal actief als toeleverancier in de boomteeltsector, inclusief een fysieke winkel in agrarische benodigdheden. De transporttak heeft een landelijk bereik voor het verzamelen, verladen en transporteren van boomkwekerijproducten. Behalve voor de boomteelt is CLTV ook actief voor de aardbeien-, groente-, fruit- en veeteelt. De organisatie is verdeeld in de werkgebieden handel, veiling, koeling en transport.

 

 

logo-gegrond-ggp-NL.jpg

Openingstijden

Woensdag 4 oktober

09.00 - 18.00 uur

Donderdag 5 oktober

09.00 - 18.00 uur

Vrijdag 6 oktober

09.00 - 18.00 uur

Partners

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Contact

GrootGroenPlus

Postbus 369
4880 AJ Zundert, NL

T: +31(0)76-5977984 E: info@grootgroenplus.nl

Volg ons