Exposant

GrootGroenPlus 2023

Treeport Zundert U.A., Coöperatieve Vereniging (Etalage)

Producten en activiteiten

Toeleveranciers,

Info

De Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A. (hierna Treeport) ontplooit initiatieven, voert projecten uit en organiseert activiteiten die bijdragen aan een gezonde en gebalanceerde boomkwekerijsector in de regio West-Brabant.

De leden van Treeport dragen de boomteeltsector in West Brabant en de Noordelijke Kempen (B) een warm hart toe.

Op dit moment zijn zo’n 130 boomkwekerijen, toeleveranciers, adviseurs en andere aan de boomteeltsector verbonden bedrijven lid van de organisatie. Dankzij hun samenwerking maken ze de regio - met Zundert als bloeiend centrum - tot het meest aantrekkelijke boomteeltgebied van Europa. Treeport is zowel nationaal als internationaal actief, op multidisciplinair niveau. De synergie tussen de verschillende partijen leidt tot de beste kwaliteit in producten en diensten.

The Coöperatieve Vereniging Treeport Zundert U.A. (hereafter: Treeport) works on initiatives, executes projects, and organises activities that contribute to a healthy and balanced tree nursery industry in the West-Brabant region.

The Treeport members carry a torch for the tree nursery industry in the West of Brabant and the Northern Kempen (B).

At the moment, approximately 130 tree nurseries, suppliers, advisers, and other companies related to the tree nursery industry are a member or friend of the organisation. Thanks to their cooperation, they make the region - with Zundert as its flourishing centre - the most attractive tree nursery area of Europe. Treeport is nationally and internationally active, on a multidisciplinary level. The synergy between all parties results in the best products and services.

Stand

B012

My favourite plant!
Bloemenmengsel

Treeport mocht in 2017 via CLM Onderzoek en Advies BV, vanwege het project Beedeal, een bloemenmengsel ontvangen. Het betrof een mengsel dat speciaal was aangepast aan de verwachtingen van de boomkwekers. Dit om zoveel mogelijk natuurlijke vijanden op het bedrijf te krijgen welke de kwekers een handje meehelpen om allerlei plagen te minimaliseren. Bijkomend voordeel is dat het er daarnaast prachtig uitziet.

Toegepast

Kleurrijke bloemen die telkens weer een andere aanblik tonen, is een aantrekkelijke bijkomstigheid. De reacties daarop van de omwonenden en de talloze voorbijgangers zijn misschien wel de beste PR die een bedrijf kan uitstralen. En goed voorbeeld doet vanzelf volgen, ongeacht of iemand wel of geen boomkweker is.
  Terug naar exposantenlijst

Address

Bredaseweg 7
4881 DC Zundert
Netherlands

www.treeport.eu

Contact

+31765995000 info@treeport.eu Facebook Twitter Linkedin

Openingstijden

Woensdag 4 oktober

09.00 - 18.00 uur

Donderdag 5 oktober

09.00 - 18.00 uur

Vrijdag 6 oktober

09.00 - 18.00 uur

Partners

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Contact

GrootGroenPlus

Postbus 369
4880 AJ Zundert, NL

T: +31(0)76-5977984 E: info@grootgroenplus.nl

Volg ons