Exposant

GrootGroenPlus 2023

Klasmann-Deilmann Benelux

Producten en activiteiten

Toeleveranciers,

Info

Over ons
Klasmann-Deilmann is een wereldwijde leverancier van organische substraten, hernieuwbare grondstoffen en Growcoon pluggen. De experts van Klasmann-Deilmann beschikken over een grondige kennis van veenproducten en alternatieve grondstoffen. Vanwege deze expertise en mede door optimalisering van de logistieke processen en geografische spreiding van herkomsten, kan het bedrijf jaarrond een hoge en constante kwaliteit leveren.

Klasmann-Deilmann beschikt over eigen veenderijen in Duitsland, Ierland, Litouwen en Letland, alsmede eigen productielocaties voor alternatieve grondstoffen. In het kader van duurzaamheid worden de veenderijen na vervening teruggebracht in natuurlijke staat. Door de beschikbaarheid van een continu hoogwaardige kwaliteit van grondstoffen in eigen beheer, waaronder een groeiend aandeel alternatieve grondstoffen, zijn zij in staat om ook op langere termijn haar afnemers van de gewenste producten te voorzien.

Veenderijen van Klasmann-Deilmann zijn allemaal RPP gecertificeerd en de substraten worden geproduceerd in overeenstemming met de richtlijnen van de RHP, ’s werelds strengste kwaliteitsnormen voor de substraatindustrie
-----------------------------------------------------------------------------------------------

About us
Klasmann-Deilmann is a worldwide supplier of organic substrates, renewable raw materials and Growcoon plugs. The Klasmann-Deilmann experts have in-depth knowledge of peat products and alternative raw materials. Because of this expertise and partly due to the optimization of the logistics processes and the geographical spread of origins, the company can deliver a high and constant quality all year round.

Klasmann-Deilmann has its own peat plants in Germany, Ireland, Lithuania and Latvia, as well as its own production locations for alternative raw materials. In the context of sustainability, the peat farms are returned to their natural state after peat extraction. Due to the availability of a continuously high quality of raw materials under their own management, including a growing share of alternative raw materials, they are able to provide their customers with the desired products in the longer term.

Klasmann-Deilmann peat plants are all RPP certified and the substrates are produced in accordance with the guidelines of the RHP, the world's strictest quality standards for the substrate industry

Stand

R040
  Terug naar exposantenlijst

Address

Nieuwe Waterwegstraat 34
3115 HE Schiedam
Netherlands

www.klasmann-deilmann.com/nl

Contact

+31104272177 info.benelux@klasmann-deilmann.com Linkedin

Openingstijden

Woensdag 4 oktober

09.00 - 18.00 uur

Donderdag 5 oktober

09.00 - 18.00 uur

Vrijdag 6 oktober

09.00 - 18.00 uur

Partners

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Contact

GrootGroenPlus

Postbus 369
4880 AJ Zundert, NL

T: +31(0)76-5977984 E: info@grootgroenplus.nl

Volg ons