Exposant

GrootGroenPlus 2023

Bloemenkampen, kwekerij de

Producten en activiteiten

Sierteelt en coniferen, Coniferen,

Info

Het begin
Oprichter Arnold van den Berg had als kind al groene vingers. Hij kweekte allerlei planten in de achtertuin van zijn vader. In 1991 richt hij samen met zijn neef kwekerij De Bloemenkampen op, genoemd naar het natuurgebied waar de kwekerij is opgericht. De Bloemenkampen levert eerst aan de Nederlandse markt, maar na 2000 – als Van den Berg alleen verder gaat – richt het bedrijf zich ook op export.

Specialisatie en verhuizing
Het specialiseren naar coniferen in grote potten (vanaf 5 liter) is een volgende stap. Met die specialisatie komt De Bloemenkampen tegemoet aan wensen van de klant. Niet iedereen heeft immers het geduld de planten zelf (verder) te laten groeien. De verhuizing naar een grotere locatie in Nunspeet in 2013 betekent de volledige overstap van vollegrondsteelt naar pottenteelt. De Bloemenkampen kan hier bovendien nog efficiënter werken aan de beste coniferen van Europa.

Toekomst: de beste van Europa
De Bloemenkampen kiest bewust voor kwaliteit. We willen niet de grootste kwekerij van Europa worden, maar de beste. En we zijn hard op weg.
De aandacht voor kwaliteit is overal in onze kwekerij terug te zien. We houden alles netjes en gebruiken goede en moderne materialen om efficiënt en prettig te kunnen werken. Kom maar eens kijken!
We zorgen ervoor dat onze medewerkers hun werk met plezier (blijven) doen. Ook op deze manier zijn we met een duurzame toekomst bezig.
Omdat we duurzaamheid steeds meer met ons dagelijks werk willen verbinden, zijn we MPS gecertificeerd. MPS is de wereldwijde partner voor duurzame certificering in de tuinbouw.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

The beginning
Founder Arnold van den Berg already had a green thumb. He was growing all kinds of plants in his father's backyard. In 1991, together with his cousin, he founded nursery De Bloemenkampen, named after the nature reserve where the nursery was established. De Bloemenkampen first supplies the Dutch market, but after 2000 – when Van den Berg continues alone – the company started to focus on export as well.

Specialization and relocation
Specialising in conifers in large pots (from 5 litres) is the next step. With this specialization, De Bloemenkampen meets the wishes of the customer. After all, not everyone has the patience to let the plants grow (further). The move to a larger location in Nunspeet in 2013 means the complete switch from open ground cultivation to pot cultivation. De Bloemenkampen can also work even more efficiently here on the best conifers in Europe.

Future: the best in Europe
De Bloemenkampen consciously opts for quality. We do not want to become the largest nursery in Europe, but the best. And we are well on our way.
The attention to quality can be seen everywhere in our nursery. We keep everything tidy and use good and modern materials to be able to work efficiently and pleasantly. Come and have a look!
We ensure that our employees (continue to) enjoy their work. In this way, too, we are working on a sustainable future.
Because we want to increasingly connect sustainability with our daily work, we are MPS certified. MPS is the worldwide partner for sustainable certification in horticulture.

Stand

G035
  Terug naar exposantenlijst

Address

Hullerweg 120
8071RP Nunspeet
Netherlands

www.Bloemenkampen.nl

Contact

0341-452090 info@bloemenkampen.nl

Openingstijden

Woensdag 4 oktober

09.00 - 18.00 uur

Donderdag 5 oktober

09.00 - 18.00 uur

Vrijdag 6 oktober

09.00 - 18.00 uur

Partners

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Contact

GrootGroenPlus

Postbus 369
4880 AJ Zundert, NL

T: +31(0)76-5977984 E: info@grootgroenplus.nl

Volg ons